DUYURULAR

KEP (Kayıtlı E-Posta ) Adresi Edinme Mecburiyeti Hakkında Hatırlatma !

 KEP ( Kayıtlı E-Posta ) Adresi  Edinme Mecburiyeti  Hakkında   Hatırlatma !

Son yıllarda gelişen bilgi teknolojilerine uygun olarak elektronik tebligat uygulaması ve bu kapsamda elektronik tebligat yapılacaklar ve elektronik tebligat yapılması amacıyla zorunluluklar kapsamında elektronik posta adresi almak zorunda olanlar ve uygulanacak yaptırımlar yürürlükte olan Tebligat Kanunu esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması elektronik tebligatı ifade etmektedir.

 Yani muhataba elektronik olarak yollanan ve muhatabın kayıtlı olan elektronik posta adresine ulaşan elektronik tebligat normal olarak yapılan tebligat niteliğinde olmaktadır.

 Elektronik Tebligat Yapılmasında Zorunluluk Kapsamında Olanlar Kimlerdir

 Tebligat Kanunu 7. maddesinin A fıkrası ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

 Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligat uygulamasından isteğe bağlı olarak yararlanır.

 Elektronik Tebligat Hangi Adrese Yapılacaktır ve Bu Adres Nasıl Temin Edilecektir

 E-tebligat sisteminden yararlanacak muhataplar, e-tebligata elverişli bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi edinmeleri gerekecektir. Bu adresin edinilmesi ile yapılacak olan elektronik tebligatlar alınmış olan bu kayıtlı elektronik posta adresine yapılacaktır.

Tüzel kişiler yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine başvurarak, gerçek kişiler ise internet üzerinden veya yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine başvurarak Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı açtırabileceklerdir. Yani; KEP hesabı PTT’den edinilebilebileceği gibi bu konuda hizmet sunan bir hizmet sağlayıcıdan da alınabilecektir.

 Elektronik Olarak Yapılan Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır

 Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonundayapılmış sayılır.

 KEP Adresi Edinmeyen Kimselere Uygulanacak Yaptırımlar ve Cezalar Nelerdir

7201 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi “Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasınahükmolunur.” şeklindedir. Bu durumda e-tebligat adresinin doğru bir şekilde beyanı büyük önem arz etmektedir.

 5549 sayılı kanuna göre elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk Lirası (10.000,00 TL) idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasını (250.000,00 TL)geçemez.

SMMM  Ahmet  ÇEKİÇPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 70086