DUYURULAR

Elektronik Tebligat Adres Bildirimi Her Mükellef İçin Zorunlu

 

 

 

 ŞİRKETLER  E- TEBLİGAT  ADRES  BİLDİRİM  İŞLEMİNİ  BİZZAT  YAPMAK  ZORUNDA

 

Kimler Elektronik Tebligata Muhatap Olacak

Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumlar vergisi mükellefleri ( Şirketi  temsile  yetkili  kimse  bizzat  kendisi yapmak  zorunda )

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar ( Bu  guruptaki  mükelleflerin  bildirimlerini  Büromuz  internet  üzerinden  yapmıştır . Sizin herhangi  bir  işlem  yapmanıza  gerek yoktur . )

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Elektronik Tebligata Muhatap Kurumlar Ne Yapmalıdırlar

Açıklama: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/0139/yazarinyazisi_dosyalar/image002.gifElektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirim Formunu  kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat  yetkili  eliyle vermeleri gerekmektedir.

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirim  Formunu  (Gerçek Kişiler İçin  EK:2) internet vergi dairesinde (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp) elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Büromuz  bu işlemi sizler adına yapmıştır .

****  Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

UNUTMAYINIZ !

SMMM  AHMET  ÇEKİÇ

www.ahmetcekic.com.trPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 70087