DUYURULAR

Vergi Affı İle Getirilen İmkânlar

 Vergi Affı İle Getirilen İmkânlar


-30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

-Motorlu Taşıtlar ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim,

-Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,

-Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

-Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

-Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (Varlık Barışı),

-İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

-Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,

-Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,

-İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,

-Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,

-6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

-Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,


SGK 4/b ve 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

Yapılandırma başvuru tarihi itibariyle ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

60/(g) kapsamınsa genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi


Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, 4/b sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle 2016/Şubat ayı ve öncesine ait SGDP borçları, borç asılları ile borcun son ödeme tarihinden yapılandırma kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yapılandırılması halinde bu alacaklara uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.


Ayrıca; Belediye atık su, katık su, emlak ve çevre temizlik vergileri, öğrenim kredisi borçları, Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Gümrük vergileri ve idari para cezaları bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklarda af kapsamına alınmıştır.PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 70075